STEN OG BLAD

Birgitte Thorlacius & Frede Troelsen

Birgitte Thorlacius (f. 1947) Uddannet på Det Fynske Kunstakademi, grafisk linje. Birgitte Thorlacius arbejder med enkle naturalistiske motiver i sin grafik. Med en fin, spinkel og intens streg skildres forandringen i naturen, væksten og forfaldet. I de grafiske blade (et grafik tryk kaldes et grafisk blad) koncentrerer hun sig om udvalgte detaljer. Et vissent blad, insekt- og fuglevinger, mælkebøttefnug fanget af blæsten og siv i bevægelse. Hun udforsker mulighederne i koldnål og ætsning og fremkalder bløde og stofligt udseende streger. I de senere år har også tusch og oliemalerier fået plads.

Frede Troelsen, billedhugger (1936- 2014).
Frede Troelsen var som kunstner optaget af tegn og symboler. Han eksperimenterede med dem i mange materialer- træ, papir, bronze og huggede dem i sten. Han skabte sit eget sprog og alfabet igennem tegnene. For ham var tegnene nemlig uden mening, men fulde af betydning. En betydning, som det var op til den enkelte at finde frem til.
Mange af hans skulpturer kan findes opstillet rundt om i Danmark.

Begge kunstnere har mange anerkendte udstillinger bag sig. www.thorlaciustroelsen.dk

Mobirise

FAABORGS ”GLEMTE” KUNSTSKAT

Faaborg Sundskole (nu Øhavsskolen, afd. Svanen) har en stor kunstsamling af meget høj kvalitet, opbygget fra 1970`erne.
Mange af samlingens værker er ophængt og tilgængelige på skolens område. En del af samlingen er forsvarligt og sikret anbragt på kunstmagasiner.
Af skolens ledelse, har Kunstforeningen for Faaborg og Omegn, fået tilladelse til at arrangere en udstilling og vise et fornemt udpluk af kunstværkerne fra magasinerne.

Kunstsamlingen er en del af Faaborgs kulturarv, og afrunder Kunstforeningens jubilæumsår på bedste vis. 60 år for og med kunst. 

Mobirise

Sundskolens kunstsamling - historien bagFaaborg d.28.5.2018

Omkring 1970 blev den nye afdeling af Faaborg Sundskole med A-fløj, B-fløi, C-fløi, glasgang, aula og halgang taget i brug. Og dermed havde skolen fået en masse tomme vægge. Spørgsmålet var så, hvad man skulle bruge dem til? Elev-arbejder eller kunst? Kunsten vandt. Der blev nedsat et kunstudvalg med Bernt Stubbe Østergaard som formand, undertegnede blev næstformand.
I 1971 købte vi to kunstmapper fra Skandinavisk Bogforlag, Fynsk Kunst, til 600 kr. pr. stk.. Den ene blev bortauktioneret til skolens personale, det gav et overskud på 501,58 kr. Så nu var der penge til at få billederne til skolen rammet ind. lndramningen foregik i forbindelse med en festlig lærerfest, og dét var bl.a. medvirkende til, at lærerne i de næste mange år på trods af forskellige holdninger til det svære begreb "kunst", følte et medejerskab. Siden blev det besluttet, at et evt. overskud fra Novemberfesten - en mangeårig traditionsrig skolefest- skulle tilfalde skolens kunstudvalg. Det blev til 5.000 - 10.000 kr. pr. år. Siden kom kunstudvalget på skolens budget med 5.000 pr. år.

I årenes løb søgte vi midler fra kommune, pengeinstitutter og fonde, så der blev råd til lidt mere end grafik. Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev Faaborg Kunstfond nedlagt, og vi søgte om at få, hvad der stod tilbage på kontoen: hele 7000,- kr. Med dem plus 3000,- kr. mere fra skolen, lykkedes det at få Henry Heerup til at male "Faaborg Fantasi", et maleri, der på bedste Heerup-vis, viser Faaborgs herligheder: Klokketårn, Holkegade m.m.. Siden fik vi Heerup til at tegne et logo til skolen. Det blev i mange år brugt på skolens brevpapir, konvolutter m.m. Senere blev logoet udført i jern og sat op på A-fløjen, der dengang var skolens officielle indgang. Nogle år efter blev der lavet et eksemplar mere, som blev opsat ved indgangen fra Hal-siden. Hvor det sidstnævnte befinder sig, ved jeg ikke. Heerup sagde dengang ja til at lave maleriet, fordi han ved en omvisning på skolen kunne se, at vi interesserede os for kunst og børn. Han var bl.a. betaget af en række kælderrum, som de forskellige klasser havde udsmykket.
Statens Kunstfond har i flere omgange deponeret/givet skolen store værker. Albanifonden har doneret pæne store beløb til skulpturer. Carlsbergfondet har givet. Faaborg Kommune viste flere gange sin gode vilje i forbindelse med køb at flere malerier og skulpturer. Byens pengeinstitutter var også velvillige. En nu afdød kunstsamler i Faaborg donerede to oliemalerier til skolen, og en anerkendt nulevende islandsk kunstner, Trygvi Olafsson, forærede skolen en lang række litografier. Det skete, når han var i Faaborg for at få lavet tryk i det nu lukkede Styrbæks Bogtrykkeri ved torvet. Vi købte et par gode oliemalerier af ham.

Vi var igennem årene meget optaget af at få god kunst til Faaborg og ikke så meget den lokale. Men der var dog et par kunstnere i Faaborg, vi fik med i samlingen: Edmund Christiansen, som kunne være blevet stor på landsplan, men ikke selv magtede det. Og nyligt afdøde Thorkild Hoffmann, der med sine skulpturer nåede at blive anerkendt ikke bare på Fyn. Han var også optaget af Sundskolens kunst og deponerede i første omgang en meget smuk træskulptur, der fik sin fine plads i aulaen, siden forærede han den til skolen, dog med den klausul, at den skulle hænge fremme. Hvad den så ikke gør mere.

Hele arbejdet med at skabe Faaborg Sundskoles kunstsamling blev udført, som det vi i dagens Danmark kalder frivilligt arbejde. Vi gjorde det udenfor arbejdstid, af ren og skær interesse og naturligvis i håb om, at skolens elever bare ved at være omgivet af kunst i deres dagligdag fik noget med i deres kulturelle rygsæk.

Ole Folke Olsen

Website was designed with Mobirise